Kembali Kepada Ulama

daunjatuh.com – 3 Tahun lalu saya menulis sebuah tulisan dengan judul “Bahaya di Balik Selogan Kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah” dan mendapat respon beragam baik pro maupun kontra. Jika anda penasaran dimana letak bahaya dari ajakan itu silahkan di baca kembali tulisannya. Ini merupakan kelanjutan dari tulisan “Bahaya di Balik Selogan Kembali ke Al Qur’an […]

Baca Selengkapnya

Bermadzhab, Untuk Apa?

DAUNJATUH.COM – Ketika kita membicarakan madzhab-madzhab fiqih, sejatinya kita tidak hanya membicarakan Imam Abu Hanifah sendiri, juga tidak Imam Malik bin Anas sendirian sebagai “Founder” madzhab al-Malikiyah, tidak juga membicarakan Imam al-Syafi’i sendiri saja, dan bukan juga kita membicarakan fatwa-fatwa Imam Ahmad saja sebagai “ikon” madzhab al-Hanabilah. Akan tetapi, bukan beliau-beliau yang kita bicarakan, melainkan […]

Baca Selengkapnya

Memahami Madzhab, Apa dan Bagaimana?

DAUNJATUH.COM – Rasanya definisi madzhab yang diutarakan oleh Imam Ahmad al-Dardir dalam al-syarh al-Kabir-nya ini pas dan cocok serta mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Beliau mengatakan: أَيْ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ إمَامُ الْأَئِمَّةِ “Madzhab adalah pendapat dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang diambil oleh imam dari para imam madzhab.” (hasyiyah al-Dusuqi ‘ala al-Syarhi al-kabir) Kemudian […]

Baca Selengkapnya

Taklid Boleh Apa Tidak

DAUNJATUH.COM – Ibnu al-Qoyim (w 751 H) dalam kitabnya I’lam al-Muwaqi’in meriwayatkan perkataan Imam Ahmad (w 241 H) : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا “Janganlah kamu taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Tsauri atau Auza’i, ambillah dari mana mereka mengambil” Namun perlu diperhatikan, perkataan beliau itu ditujukan […]

Baca Selengkapnya

Mencampuradukan Madzhab, Bolehkah?

DAUNJATUH.COM – Kalau pertanyaan apakah kita harus mengikut madzhab dalam menjalankan syariat ini? jawabannya bisa haram alias tidak boleh dan terlarang, tapi bisa jadi wajib alias harus, tidak bisa tidak. Dalam kitabnya, Raudhoh Al-Nadzir wa Junnah Al-Munadzir, di bab Taqlid, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (620H) menyebutkan Ijma’ (Konsensus) para sahabat bahwa seorang awam wajib taqlid […]

Baca Selengkapnya