Inilah Muslim Menurut Hasan Bashri

DAUNJATUH.COM – Hasan Bashri berkata,

Di antara tanda-tanda orang Islam adalah kuat agamanya, teguh dalam kelembutan, iman dalam keyakinan, bijak dalam pengetahuan, menahan diri dengan kelembutan, memberikan hak, sederhana dalam kaya, tabah dalam beban, berbuat baik dalam kuasa, taat disertai nasihat, wara’ dalam keinginan, serta iffah (menjaga diri) dan sabar dalam kesulitan.

Ia tak menjadi rendah karena ambisi dan tidak didahului oleh lidahnya, tidak didahului oleh penglihatannya, tidak dikalahkan oleh kemaluan dan tidak dibelokkan oleh keinginan, tidak dicela oleh lidahnya, tidak diremehkan oleh kerakusannya dan tidak menjadi gegabah oleh niatnya.

(Untaian Nasihat Hasan Bashri, Turos)

Tinggalkan Balasan